Produkty

Real-time occupancy management
Spoločnosť: Pygmalios
Meno a priezvisko: Michal Tomčík
Kontakt: m.tomcik@pygmalios.com

Efektívny systém na reguláciu toku zákazníkov a podporný nástroj pre bezpečnosť prevádzok a zákazníkov v reálnom čase. Pygmalios real-time manažment bol vyvinutý na pomoc pri doržiavaní nariadených hygienických noriem počas epidémie COVID-19. Vďaka veľmi presným senzorom dokáže systém čiastočne nahradiť fyzickú prítomnosť pracovníka a regulovať počet návštevníkov vstupujúcich do prevádzky. Nástroj reguluje tok zákazníkov prostredníctvom vizuálnej signalizácie a notifikuje manažéra o prekročení limitu zaľudnenosti predajne. Okrem toho ponúka prehľad o aktuálnej zaľudnenosti je k dispozícii manažmentu a prevádzke prostredníctvom live dashboardu.


Navštíviť

Mask detector
Spoločnosť: Cognexa
Meno a priezvisko: Marek Šebo
Kontakt: marek.sebo@cognexa.com

Nosenie rúšok je dôležitým opatrením pre boj s pandémiou. Systém pomocou kamier automaticky vyhodnocuje, či má osoba na sebe ochranné prvky. Následne ju môže napríklad pochváliť, resp. upozorniť bezpečnostnú službu na to, že ochranný prvok nemá. Získané dáta o používaní ochranných prvkov môžu pomôcť pri presnejších modelovaniach priebehu epidémie. Systém, samozrejme, dodržiava zásady ochrany osobných údajov a slúži výlučne na vyhodnocovanie toho, či má/nemá daná osoba na tvári rúško.


Navštíviť

SMS rozhlas pre mesta a obce
Spoločnosť: Market Locator SK s.r.o.
Meno a priezvisko: Peter Fusek
Kontakt: peter.fusek@marketlocator.com

Pomôžeme Vám osloviť ľudí reálne žijúcich na území Vášho mesta alebo obce a doručiť tak životne dôležité pokyny, navyše plne v súlade s GDPR. Správy budú odosielané cez kanály mobilného operátora s názvami Telekom 4U. Chceme pomôcť v boji proti šíreniu korona vírusu tým, čo dokážeme najlepšie, rýchlo a efektívne odovzdať pokyny prostredníctvom esemesky do mobilu, ktorý má každý vo vrecku. Môžeme takto pomôcť ľuďom v regiónoch, spoločne zabrániť šíreniu falošných informácií a tlmiť paniku. Dôchodcom bez internetu dať vedieť ako postupovať v čase krízy, ako si zabezpečiť potraviny, kde získať rúško akebo kde sa na diaľku dať vyšetriť.
Bezplatná prevádzka v prvých najťažších týždňoch kríyz je už za nami, ale inšpirujte sa príkladom mesta Modra na https://sms.modra.sk/
využívajúce komerčnú službu dlhodobo.


Navštíviť

Analýza lokalizačných dát SIM kariet
Spoločnosť: Market Locator SK s.r.o.
Meno a priezvisko: Peter Fusek
Kontakt: peter.fusek@marketlocator.com

Poznanie toho, kde ľudia žijú a pracujú, ako aj ich každodenného pohybu v priestore sú kľúčovými vstupmi pre pre formulovanie rozmanitých potrieb v rámci územného plánovania, verejnej správy či managementu dopravy, nielen v časoch krízy. Tradičné údaje z národného cenzu sú nedostatočné pre zachytenie dennej priestorovej dynamiky obyvateľstva. V súčasnosti sa pracovné či privátne aktivity obyvateľov neviažu na jedno miesto tak pevne, ako v minulosti a miesto trvalého pobytu, miesto bývania a miesto práce sa čoraz častejšie od seba odlišujú. Vyskúšajte bezpečné anonymizované a agregované sledovanie polohy mobilov Vašej cieľovej skupiny alebo sa inšpirujte s realizovanými štúdiami zo Slovenska


Navštíviť

Corobot Anežka Ministerstvo zdravotnictví Česka Republika
Spoločnosť: IBM Česká Republika
Autori: Petr Leština, Petr Vaculík, Martin Švík
Kontakt: petr_lestina@cz.ibm.com

Virtuální sestra Anežka je Corobot (=chatbot pro téma spojená s COVID-19), který pomáhá všem, kteří potřebují zodpovědět základní dotazy k prevenci, léčbě, zavedeným opatřením a k dalším souvisejícím tématům s COVID-19 v ČR.
Corobot Anežka je založen na technologii Watson Assistant, Watson Discovery a dalších technologiích a provozován z IBM Cloud datacentra v EU (IBM Datacentrum Frankfurt)
Tiskové ohlášení zde


Navštíviť