Dátové zdroje a modely

Analýzy a modely

IZP – COVID19
Autor: Inštitút zdravotnej politiky

Tento model je snahou o predikciu incidencií a prevalencií COVID-19 v SR na základe dostupných dát a pod vplyvom opatrení vlády platných v jednotlivých obdobiach. Cieľom je simulovať situáciu na základe existujúcich epidemiologických modelov za účelom predpovedania potreby starostlivosti a testovania pre individuálne obce na základe zvolených parametrov.

Navštíviť

Sentiment Analysis for COVID response​
Autor: Yakov Ozer (Microsoft)

COVID-19 Crisis Response requires Governments and Healthcare Providers to adopt an aggressive social media channel engagement strategies for Citizens and Entities so they can…

Zobraziť viac

VizualizácieCOVIDmapa.sk
Autor: Peter Gašpar

Vizualizácie početnosti a geografického rozmiestnenia prípadov na Slovensku a vo svete. Pre Slovensko je uvedený počet prípadov na úrovni jednotlivých obcí. Vizualizácia tiež umožňuje preskúmať rozmiestnenie vekových skupín obyvateľstva na Slovensku.

Navštíviť

Veková mapa Slovenska
Autor: Michal Kompan

Na základe údajov zo Štatistického úradu zobrazuje rozloženie obyvateľstva na Slovensku podľa vekových skupín. Takáto mapa napríklad umožní identifikovať oblasti Slovenska s vyššou koncentráciou vekovo-ohrozených skupín, pre ktoré predstavuje COVID-19 zvýšené riziko.

Navštíviť

Datasety a API

korona-gov-sk-api
Autor: Kamil Janeček

Bot sledujúci vývoj údajov o testovaní na korona.gov.sk spolu s možnosťou zasielania upozornení na Slack a Telegram.

Navštíviť