Dátové zdroje a modely

Analýzy a modely

IZP – COVID19
Autor: Inštitút zdravotnej politiky

Tento model je snahou o predikciu incidencií a prevalencií COVID-19 v SR na základe dostupných dát a pod vplyvom opatrení vlády platných v jednotlivých obdobiach. Cieľom je simulovať situáciu na základe existujúcich epidemiologických modelov za účelom predpovedania potreby starostlivosti a testovania pre individuálne obce na základe zvolených parametrov.

Navštíviť

Vizualizácie

CoronaDash
Autor: Peter Laurinec

Porovnanie krajín zasiahnutých COVID-19. Automaticky aktualizované štatistiky pre jednotlivé krajiny sveta s extrapoláciou potvrdených prípadov. Interaktívne porovnanie krajín s trajektóriou šírenia COVID-19 s prepočtom na počet obyvateľov + s odlišným začiatkom šírenia nákazy (od 100-ho nakazeného a pod.).

Navštíviť

COVIDmapa.sk
Autor: Peter Gašpar

Vizualizácie početnosti a geografického rozmiestnenia prípadov na Slovensku a vo svete. Pre Slovensko je uvedený počet prípadov na úrovni jednotlivých obcí. Vizualizácia tiež umožňuje preskúmať rozmiestnenie vekových skupín obyvateľstva na Slovensku.

Navštíviť

Veková mapa Slovenska
Autor: Michal Kompan

Na základe údajov zo Štatistického úradu zobrazuje rozloženie obyvateľstva na Slovensku podľa vekových skupín. Takáto mapa napríklad umožní identifikovať oblasti Slovenska s vyššou koncentráciou vekovo-ohrozených skupín, pre ktoré predstavuje COVID-19 zvýšené riziko.

Navštíviť

Datasety a API

korona-gov-sk-api
Autor: Kamil Janeček

Bot sledujúci vývoj údajov o testovaní na korona.gov.sk spolu s možnosťou zasielania upozornení na Slack a Telegram.

Navštíviť