O projekte

Umelá inteligencia dokáže ponúknuť riešenia aj počas COVID19

slovak.AI a jednotliví členovia svojimi aktivitami počas Covid-19 krízy ukázali, že potenciál umelej inteligencie sa dá využiť aj v časoch pandemickej krízy. Nové technológie vedia v krízových situáciách rýchlo spracovať veľké množstvo dát a tým nastaviť primerané opatrenia pri krízach podobných Covid-19 prípadne pomôcť s dodržiavaním karanténnych opatrení. 

Počas trvania karanténnych opatrení sme v spolupráci s Inštitútom zdravotnej politiky zaktivizovali viac ako 60 odborníkov v matematickom modelovaní a dátovej analytike, ktorí si vymenili znalosti a skúsenosti s modelovaním šírenia vírusu Covid-19 počas spoločného webinára 9.4.2020. Tešila nás hojná účasť odborníkov z akademického, firemného ale aj verejného sektora.

Aktivity a produkty mnohých našich členov svedčia o veľkom potenciáli umelej inteligencie aj v tejto oblasti. Počas pandémie je možné využiť umelú inteligenciu rôznymi spôsobmi :

  • Signalling system (semafór), ktorý reguluje automaticky tok ľudí na pobočku
  • live report, ktorý dokáže poskytnúť prevádzkovateľom aj verejnosti informáciu o tom, či je bezpečné ísť na pobočku v reálnom čase
  • riešenie pre automatické meranie teploty zákazníkov / návštevníkov pred vstupom
  • systém, ktorý detekuje dodržiavanie protipandemických opatrení

Táto stránka slúži na zozbieranie jednotlivých modelov, zdrojov dát alebo produktov, ktoré je možné využiť v časoch ďalšej vlny COVID-19 alebo inej podobnej pandémie.